Hvem er vi?

Etnisk Ressourceteam består af ca. 40 frivillige mænd og kvinder i forskellige aldre og med forskellige etniske, kulturelle og religiøse baggrunde. ERTs hovedfunktion er at yde støtte, omsorg og blot være til stede, der hvor mødet med det danske sundhedssystem kan være svært for minoritetsetniske patienter og pårørende. Patienter med en anden etnisk baggrund end dansk kan opleve utryghed, ensomhed og angst i forbindelse med indlæggelser og sygdomsforløb på de danske sygehuse. Derfor stræber ERT efter at stille personer til rådighed, som patienterne kan spejle sig i kulturelt, sprogligt og religiøst. Ressourcepersonerne i vores team er i stand til at tage meget personlige og svære samtaler vedrørende bl.a. sorg, ensomhed, utryghed og tab hos minoritetspatienter og deres pårørende. Derudover tilbyder vi besøgsvenner i forbindelse med langtidsindlæggelser samt åndelig/religiøs omsorg og vejledning.