Besøgsven- og støtteordning

Ressourcepersonerne kan tilkaldes i forbindelse med krisesituationer og ved dødsfald, hvor patient og/eller pårørende kan have brug for at tale med et menneske med samme kulturelle, sproglige og/eller religiøse baggrund. 

Der kan også være tale om en langtidsindlæggelse, hvor patienten har ønske om en regelmæssig kontakt til en besøgsven. Vores frivillige har alle tavshedspligt. Enhver samtale er således fuldkommen fortrolig, og patienten bestemmer selv, hvad der tales om.