Kulturel brobygning

I tilfælde af, at der opstår misforståelser, uoverensstemmelser eller deciderede konfliktsituationer mellem patient/pårørende og sundhedspersonale, kan ERT komme agere mægler/ tredjeperson i en udredende eller opklarende samtale.

Som tredjepart kan ERT hjælpe med til at nuancere en samtale, som tager udgangspunkt i kulturforskelle (herunder minoritetskulturer samt sygehuskultur). Derudover kan ressourcepersonens tilstedeværelse skabe tryghed og skabe en følelse af, at alle parter bliver set, hørt og forstået.

Personalet kan også have behov for at få afklaret spørgsmål vedrørende religion, etnicitet eller kultur. Hertil kan ressourcepersonen også være til hjælp.